Komitet wyborczy wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski


Serdecznie prosimy o wsparcie finansowe komitetu.
 

Odbiorca: KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski
Nr konta: 
46 1020 2137 0000 9302 0220 3453
Tytuł przelewu: 
Darowizna na kampanię do Parlamentu Europejskiego

Uwaga!
Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami (art. 132 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego).

Suma wpłat od obywatela polskiego na rzecz danego komitetu wyborczego nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 33 750 zł.


Biuro we Wrocławiu (obsługa zbiórki podpisów):

KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

pl. Solny 15

50 – 062 Wrocław

tel. 504 679 066

biuro@polskafairplay.org

NIP 6121867563

REGON 382836969 

 

Adres komitetu:
KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski
59-700 Bolesławiec,
ul. Kaszubska 1/1


Pełnomocnicy:

wyborczy: Emil Zając
finansowy: Grzegorz Stanisław Foremny

Wykaz wpłat o których mowa w art 140 Kodeksu Wyborczego:
Robert Bodendorf – 10.000 zł
Tomasz Wróblewski – 10.000 zł
Cezary Bolesław Kaźmierczak – 10.000 zł
Ireneusz Wąsowicz – 5.000 zł
Marcin Wiesław Nowacki – 10.000 zł
Robert Gwiazdowski – 33.750 zł

 

 

 Klauzula informacyjna RODO dla popierających listy wyborcze KWW