Rząd chce podnieść nauczycielskie pensum

Jak donoszą media rząd jest zdeterminowany, aby podnieść nauczycielskie pensum niezależnie od skali protestów. To rozwiązanie lepsze od obowiązującego, ale dalej niewystarczające.

Rząd wylicza, że zwiększenie pensum może być lekarstwem na przyszłe braki kadrowe, związane z przechodzeniem nauczycieli na emeryturę. Średni wiek nauczyciela bowiem stopniowo rośnie i w ciągu kilkunastu lat może stanowić problem. Temat ten ma być poruszony podczas okrągłego stołu zaplanowanego przez rząd. 

Polska Fair Play co do zasady zgadza się, że nauczyciele powinni pracować więcej. Potwierdzają to międzynarodowe rankingi, w których pod tym względem znajdujemy się w ogonie Europy. Czas pracy nauczyciela, jak i jego wynagrodzenie nie powinno być jednak odgórnie ustalane przez rząd. Likwidacja karty nauczyciela spowodowałaby, że w każdej szkolę elastyczne zatrudnienie oraz czas pracy proponowałby dyrektor placówki. Efekt związany z brakami kadrowymi zostałby osiągnięty. W dodatku pojawiłby się bodziec do większej pozytywnej konkurencji w tym środowisku.