Państwo znowu chce mieszać się do gospodarki! Orlen kupi Ruch.

PKN ORLEN złożył ofertę finansowania w związku z zamiarem przejęcia pakietu 100 proc. akcji Ruch SA. Wszystko wskazuje na to, że oferta zostanie przyjęta.

Ruch przez niegospodarność poprzednich właścicieli popadł w duże problemy finansowe. Przyjęcie spółki przez taki podmiot może oznaczać jej wyjście na prostą i spłatę wierzycieli, którymi są m.in. wydawcy tytułów prasowych. Jest to też jednak kontynuacja negatywnej tendencji do zwiększania aktywności na rynku spółek, kontrolowanych przez państwo. 

Polska Fair Play postuluje wycofanie się państwa z działalności na wolnym rynku. Ma ono jedynie dbać o niezbędną infrastrukturę oraz tworzyć prawo, gwarantującą  równą konkurencję  i karać tych, którzy  dopuszczają się naruszeń. Zwłaszcza w obszarze dystrybucji mediów działanie spółek pod kontrolą państwa jest niepożądana. Można mieć wątpliwości czy Ruch pod nowym kierownictwem zapewni równe warunki dystrybucji prasie wspierającej opozycję.