Ograniczenie handlu w niedziele było tylko pierwszym krokiem – nadchodzi “Ustawa o handlu”

Według doniesień medialnych, związkowcy z „Solidarności” chcą przeforsować projekt nowej ustawy, regulującej kompleksowo zasady wykonywania działalności handlowej w Polsce – od kwestii podatkowych, poprzez pracownicze, aż do przepisów odnoszących się do konkurencji. Według zapowiedzi, projekt miałby ograniczyć udział sieci w rynku, wprowadzić podatek handlowy, a także zniwelować stosowanie optymalizacji podatkowej i nieuczciwą konkurencję wewnątrz sektora. Prawdopodobne byłoby również wprowadzenie sektorowego minimalnego wynagrodzenia, czy też ograniczenia godzin funkcjonowania sklepów. To kolejna, po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele oraz wysunięciu postulatów ograniczenia sprzedaży marek własnych przez markety, próba zamknięcia rynku handlowego w Polsce. 

Polska Fair Play uważa pomysł uchwalania „ustawy o handlu” za absurdalny. Pomysłodawcy po raz kolejny próbowaliby – za pomocą narzędzi legislacyjnych – osiągnąć rezultaty, których nie odnotowano po wejściu w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Tym samym, po pierwsze, poniekąd przyznają się do porażki, a po drugie, postępują całkowicie sprzecznie ze zdrowym rozsądkiem. Rynek handlowy i tak jest już regulowany przez szereg aktów prawnych i nie ma powodu ku temu, by w jakikolwiek sposób jeszcze bardziej go ograniczać. Prawodawca już próbował zmniejszyć udział zagranicznych sieci w rynku, poprzez aktywność legislacyjną – całkowicie mu to nie wyszło. Powtarzanie wciąż tego samego i oczekiwanie innych rezultatów to szaleństwo – Polska Fair Play zdecydowanie krytycznie ocenia tę inicjatywę.