Już 600 tysięcy cudzoziemców płaci składki do ZUS – w większości Ukraińcy

Zgodnie z najnowszymi danymi, już ponad pół miliona cudzoziemców płaci w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne. W świetle fatalnej sytuacji demograficznej i niezadowalających wskaźników aktywności zawodowej wśród Polaków, są to dane które powinny budzić zadowolenie.

Jednocześnie, zwracamy uwagę na fakt, że Polska wciąż nie wypracowała spójnej polityki migracyjnej. Tym samym, w perspektywie najbliższych lat, bardzo możliwe jest, że utracimy cenny zasób, jakim są imigranci zarobkowi z państw wschodnich. W obliczu tego zagrożenia, z niepokojem można oczekiwać na drastyczne pogarszanie się stanu gospodarki. Polska Fair Play prezentuje konsekwentne stanowisko – skoro mamy problemy demograficzne, to musimy zadbać o to, by rodziło się więcej dzieci. Jednocześnie, lukę, która powstała w ostatnich latach, powinniśmy wypełnić imigrantami ekonomicznymi ze sprawdzonych kierunków. To model, który chcielibyśmy realizować.