Polacy jednym z europejskich narodów najmniej obawiających się korzystania z Internetu

Według badań przeprowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny, Polacy są co do zasady bardziej ufni i mniej obawiają się korzystania z internetu, niż przedstawiciele innych nacji państw członkowskich Unii Europejskiej. Można z tego wysnuć dwojakie wnioski. Po pierwsze, konieczna jest szeroka i kompleksowa edukacja w zakresie zagrożeń wynikających z działalności nieuczciwych podmiotów funkcjonujących w Sieci. Po drugie zaś, odwaga Polaków stanowi ogromny atut i dowód na to, że jesteśmy gotowi na korzystanie z innowacyjnych rozwiązań w stopniu dalece większym, niż nasi zagraniczni partnerzy.

Czas to wykorzystać – Polska Fair Play nie będzie przeszkadzać innowacyjnym platformom w rozwijaniu swoich biznesów.