Emeryci ratują polski rynek pracy

W ciągu ostatnich czterech lat o ok. 200 tys. wzrosła liczba pracujących emerytów. Jest to o tyle istotne, że choć w Polsce mamy do czynienia z rekordowo niskim bezrobociem, to wskaźniki aktywności zawodowej, szczególnie wśród osób starszych, pozostają wciąż na niezadowalającym poziomie. Wziąwszy pod uwagę brak rąk do pracy występujący w wielu sektorach gospodarki, można uznać że pracujący emeryci są dzisiaj ważną częścią rynku.

Polska Fair Play zwraca uwagę na swoje pomysły w zakresie poszerzenia bazy ludności aktywnej zawodowo, takie jak choćby reforma systemu podatkowego i gruntowne obniżenie pozapłacowych kosztów pracy, czy też rozsądna absorpcja imigracji zarobkowej z państw trzecich.