Według ministra Szumowskiego, za 10 lat czeka nas krach służby zdrowia

Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów minister Łukasz Szumowski stwierdził, że 2018 rok był w kontekście ostatnich lat rekordowy, jeśli chodzi o liczbę absolwentów pielęgniarstwa, którzy zdecydowali się odebrać prawo do wykonywania zawodu. Ich odsetek wyniósł niemal 100%, podczas gdy dotychczas prawie co trzecia osoba kończąca pielęgniarstwo wybierała inny zawód. Szef resortu zaznaczył jednak, że nie jest to wystarczający powrót do radości, ponieważ w perspektywie najbliższych lat, maksymalnie dekady, ogromna część pielęgniarek osiągnie wiek emerytalny – przeciętna pielęgniarka ma dzisiaj 51 lat. Taka sytuacja, jeśli nie uda się utrzymać trendu wzrostu liczby osób rozpoczynających pracę w pielęgniarstwie, grozi całkowitym załamaniem systemu opieki zdrowotnej. 

Polska Fair Play postrzega sytuację systemu opieki zdrowotnej jako jeden z największych i najtrudniejszych do rozwiązania problemów. Uważamy, że ma on generalnie dwa oblicza: środków w systemie jest za mało i są one nieefektywnie wydatkowane. Wydatki na opiekę zdrowotną w relacji do PKB powinny stopniowo osiągnąć poziom przynajmniej przeciętny dla OECD, a zarówno po stronie świadczeniodawców (m.in. szpitali, czy przychodni), jak i ubezpieczycieli (aktualnie – w zakresie podstawowym monopol NFZ) należy wprowadzić mechanizmy konkurencyjne. Pieniądze powinny iść za pacjentem. Z pielęgniarkami zaś moglibyśmy rozmawiać o przejęciu części najbardziej podstawowych uprawnień lekarzy, w parze z czym oczywiście szłyby wyższe wynagrodzenia. Mamy pomysł na system opieki zdrowotnej, który jest po prostu fair – w jego centrum jest pacjent i jego potrzeby.