MFW: w latach 2020 – 2024 deficyt finansów publicznych w Polsce przekroczy 3,1%

Według zaktualizowanej prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w ciągu najbliższych pięciu lat deficyt sektora finansów publicznych Polski ma przekroczyć 3,1%. Prognozowany w tej chwili deficyt jest ponad dwukrotnie wyższy od tego przewidywanego jeszcze w październiku ubiegłego roku. Warto zaznaczyć, że przekroczenie progu 3% deficytu może spowodować uruchomienie procedury nadmiernego deficytu. 

Polska Fair Play kilkukrotnie ostrzegała, że realizacja kolejnych programów socjalnych w obliczu spowolnienia gospodarczego to prosta recepta na zwiększony deficyt i pogłębiony kryzys. Swojego zdania nie zmieniamy – opowiadamy się za zrównoważonym budżetem!