Nawet 5 tysięcy aptek do zamknięcia – skutek orzeczenia NSA i złej legislacji

Zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego, w godzinach pracy apteki, powinien być w niej obecny farmaceuta o kwalifikacjach kierownika apteki, a takim może być jedynie farmaceuta legitymujący się pięcioletnim stażem pracy (w określonych przypadkach trzyletnim). Jednocześnie, można być kierownikiem tylko jednej apteki. Przepis całkowicie nie przystaje do rzeczywistości gospodarczej, a w kontekście liczby aptek na rynku i modelu ich działania, jest absurdalny. Wyrok NSA z 20 lutego, zakładający restrykcyjną, literalną wykładnię przepisów, może doprowa dzić do zamknięcia nawet 5 tysięcy aptek.

Polska Fair Play zauważa, że problem wyniknął z niedbałości legislacyjnej, spowodowanej przynajmniej częściowo chęcią nadregulacji rynku, tak widoczną w przypadku branży farmaceutycznej. Uważamy, że przepisy Prawa farmaceutycznego powinny zostać natychmiast znowelizowane – zarówno pod kątem opisywanego zagadnienia, jak i w celu zliberalizowania rynku, poprzez choćby wycofanie się ze szkodliwej zasady „apteka dla aptekarza”.