Walka z zatorami płatniczymi – nowe etaty w UOKIK

Rząd, planując rozprawić się z trapiącym sektor MSP problemem zatorów płatniczych, proponuje utworzenie ponad 160 nowych etatów w UOKiK i powołanie specjalnego wiceprezesa do walki z zatorami płatniczymi.

Polska Fair Play dostrzega kłopot zatorów płatniczych – uważamy, że stanowi on istotną barierę dla rozwoju firm z sektora MSP. Jednocześnie, twierdzimy że rzeczywistym rozwiązaniem problemu byłoby zobowiązanie dużych dłużników małych dostawców do automatycznego doliczania odsetek do kwoty wynikającej z faktur lub rachunków, w przypadku spóźnionej płatności. W ten sposób powstałby rzeczywisty impuls ekonomiczny do uiszczania należności w terminie.