Przedsiębiorcy pobierają emeryturę najkrócej, artyści – najdłużej

Jak wynika z danych GUS, grupą pobierającą emerytury przez najdłuższy czas są artyści, podczas gdy przedsiębiorcy korzystają ze świadczeń najkrócej. Niektórzy przedstawiciele zawodów artystycznych pobierają świadczenia już w wieku 40-45 lat.

Polska Fair Play uważa, że aktualny system emerytalny jest niemożliwy do utrzymania w świetle twardych danych demograficznych. Postulujemy wprowadzenie emerytury obywatelskiej – w wysokości równej dla wszystkich, pobieranej po osiągnieciu jednakowego dla wszystkich obywateli wieku emerytalnego