Liczba mikroprzedsiębiorców wzrosła o prawie 20% w ciągu czterech lat

Z danych podawanych przez GUS wynika, że w 2017 roku w Polsce działało prawie 2,1 mln mikroprzedsiębiorców, czyli o 319 tysięcy więcej, niż w roku 2013. Rosnąca liczba firm to oczywiście dobra informacja dla gospodarki – świadczy o tym, że ludzie są skłonni „brać sprawy w swoje ręce” i podejmować ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, Polska Fair Play zwraca uwagę na fakt, że ogromny potencjał drzmiący w przedsiębiorczości Polaków pozostaje niewykorzystany w pełni, między innymi przez degresywny system opodatkowania działalności gospodarczej. Proponujemy kompleksową reformę systemu, która rozwiązuje ten problem.