Ułatwienia w obrocie ziemią

We wtorek rząd przyjął nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Liberalizuje ona zasady obrotu ziemią – w rezultacie zmian więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne, a okres, przez który nabywca ziemi musi prowadzić gospodarstwo, w skład którego weszła nabywana nieruchomość, zostanie skrócony z 10 do 5 lat. Rząd zatem stopniowo łagodzi bardzo restrykcyjne regulacje przyjęte w przeszłości.

Polska Fair Play opowiada się za swobodnym obrotem ziemią – polscy rolnicy nie będą jej sprzedawać, jeżeli będą mogli żyć z prowadzenia swoich gospodarstw. Będzie to możliwe, gdy zdejmiemy z nich ciężar obowiązków administracyjnych i niepotrzebnych formalizmów, wprowadzimy zasadę EU+0 (w tej chwili wiele dodatkowych rygorów wynika z wychodzenia polskiego prawodawcy ponad minimalne wymogi stawiane w dyrektywach), a także zapewnimy prosty i przejrzysty system opodatkowania.