Nowa mapa europejskiego bogactwa – w Polsce tylko region warszawski bogatszy, niż średnia UE

Z przedstawionych przez Eurostat danych wynika, że wziąwszy pod uwagę PKB na mieszkańca, jedynym regionem w Polsce bogatszym, niż średnia dla Unii Europejskiej, jest region warszawski, gdzie PKB na mieszkańca wynosi ponad 150 proc. średniej unijnej. Dla porównania, drugi najbogatszy region w Polsce (woj. dolnośląskie) może pochwalić się PKB per capita na poziomie zaledwie 77 proc. średniej dla UE.

Oczywiste jest, że w skali kraju najprężniej rozwija się stolica i obszary do niej przyległe – Polska Fair Play nie zgadza się jednak na rozwój ograniczony do jednego ośrodka. Nasz program decentralizacji i deglomeracji wpłynie na wzrost poziomu życia w częściach Polski odległych od Warszawy.