Handel fakturami kwitnie – mimo uszczelnień

Jak donosi „Rzeczpospolita”, mimo kolejnych zmian prawnych mających na celu uszczelnienie przepisów i zwiększenie skuteczności wykazywania nadużyć, przestępczy proceder polegający na „sprzedaży faktur”, w wyniku którego nabywca fikcyjnych faktur zwiększa kwotę naliczonego podatku VAT, a zmniejsza kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu, wciąż jest powszechny.

Polska Fair Play twierdzi, że dopóki przedmiotem opodatkowania będzie dochód, dopóty będzie istniała przestrzeń do tego rodzaju nadużyć. Dlatego też proponujemy najprostsze rozwiązanie sytuacji – zastąpienie podatków dochodowych podatkami przychodowymi.