Wiosna szykuje propozycję zmian w zasadach wynagradzania pracowników sektora publicznego

Wiosna Roberta Biedronia zapowiedziała przygotowanie projektu ustawy o jawności i zasadach wynagradzania w sektorze publicznym. Przyczynkiem do podjęcia aktywności w tym obszarze była afera związana z zarobkami dyrektora komunikacji w Narodowym Banku Polskim, a docelowy kształt nowych regulacji nie jest jeszcze znany. 


Polska Fair Play stoi na stanowisku, że zmiany w zakresie wynagradzania pracowników sektora publicznego są potrzebne, jednak sprzeciwiamy się tworzeniu populistycznych narzędzi sztucznego ograniczania płac. Opowiadamy się za wprowadzeniem systemowego rozwiązania służącego podnoszeniu jakości kadr w podmiotach publicznych.


Problem nie polega na tym, że urzędnicy zarabiają za dużo – bo niektórzy, choćby wiceministrowie, zarabiają stanowczo za mało, szczególnie wziąwszy pod uwagę odpowiedzialność, jaka na nich ciąży – lecz na tym, że zarobki w podmiotach publicznych są „usztywnione” i w zasadzie niezależne od rzeczywistych kompetencji i zakresu obowiązków. 

Polska Fair Play opowiada się za administracją skromną i okrojoną liczebnie, w porównaniu do stanu obecnego, ale bardzo dobrze wynagradzaną i profesjonalną. Sektor publiczny powinien przyciągać najlepszych – aby tak było, konieczne są również pensje konkurencyjne w stosunku do rynkowych.