Sprzedaż wyrobów tytoniowych po 20 maja niemożliwa bez wdrożenia przepisów

Jeżeli prace legislacyjne nie przyspieszą, a system Track&Trace do 20 maja nie będzie działał, bądź będzie działał nieprawidłowo, legalna sprzedaż wyrobów tytoniowych w punktach detalicznych będzie niemożliwa.

Polska Fair Play uważa, że ta sprawa to kolejny przykład nieracjonalnego podejścia do implementowania prawa unijnego. W przypadkach, w których polski ustawodawca ma dużo czasu na wdrożenie przepisów, decyzje podejmowane są często błyskawicznie, niemal bez konsultacji (tak było z wdrażaniem dyrektywy przeciwko unikaniu opodatkowania). Kiedy zaś trzeba się spieszyć, proces legislacyjny jest znacznie opóźniony.

Polska Fair Play opowiada się za zasadą EU+0, ale jednocześnie za prawodawstwem sprawnym i gwarantującym polskim przedsiębiorcom bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.