Komisja Europejska przeprowadzi audyt polskiego mięsa

W dniach 25 marca – 4 kwietnia Komisja Europejska ma przeprowadzić audyt polskiego systemu kontroli produkcji mięsa. Jest to już druga kontrola tego typu od czasu wyemitowania przez jedną ze stacji telewizyjnych reportażu dotyczącego nielegalnego uboju.

Polska Fair Play podkreśla, że pewne nieszczelności systemu kontroli nad produkcją mięsa nie są przypadłością typowo polską i zdarzają się wszędzie – wspomnieć należy choćby salmonellę wykrytą ostatnio w niemieckiej wołowinie. Z punktu widzenia systemowego, wskazujemy na fakt, że Polska stanowi pewien ewenement – kontrolą żywności zajmuje się u nas aż pięć różnych instytucji, podczas gdy standardem na świecie jest jedna, maksymalnie dwie.

Opowiadamy się zatem za połączeniem wszystkich instytucji kontrolujących żywność w jedną – tak, by proces był bardziej efektywny, a odpowiedzialność za ewentualne niedociągnięcia mogła być jasno przypisana.