Rodzice powinni decydować o edukacji swoich dzieci!

Politycy wszystkich partii kłócą się o to czy w szkołach należy uczyć według wytycznych karty LGBT. Nikt jednak nie postuluje, aby wybór pozostawić rodzicom!

W proponowanym przez Polska Fair Play systemie edukacji pieniądze idą za uczniem i to rodzic wybiera placówkę, do której posyła swoje dzieci. Szkoły te będą mogłyby posiadać zróżnicowane programy nauczania. Rodzic wybierze więc taką która respektuje jego system wartości – niezależnie od tego czy jest to światopogląd konserwatywny czy postępowy.

W przypadku funkcjonowania takiego systemu cały spór o kartę LGBT byłby bezprzedmiotowy. Dziś wywołuje on bowiem emocje, wyłącznie dlatego że jedna i druga strona chce narzucić dzieciom, wbrew woli rodziców swoją agendę światopoglądową.