Polacy pozytywnie o Ukraińcach

Sympatię do Ukraińców pracujących w Polsce deklaruje ponad połowa (52%) Polaków. Niechętna jest im tylko 12%. Badania te po raz kolejny obalają mit, mówiący że Polacy negatywnie oceniają migracje zarobkową do Polski.

Polacy dostrzegają, ze ich obecność w Polsce jest korzystna dlatego, że nie mają poczucia, że zabierają oni pracę miejscowej ludności. Ponad 65 proc. badanych nie podoba się wrogi stosunek niektórych naszych rodaków do pracujących tu Ukraińców. Niepokój może jedynie budzić fakt, że najmniejszą sympatię do Ukraińców deklarują najmłodsi nasi rodacy.